Προστασία προσωπικών δεδομένων

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Μπορείτε να δείτε πώς χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας στην ενότητα "Προστασία Προσωπικών Δεδομένων". Η χρήση της ηλεκτρονικής σελίδας και των υπηρεσιών της εταιρείας  Mika's Flower Tales από τον επισκέπτη / χρήστη, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους όρους που αναγράφονται.